Svenska Laserförbundet
2016-10-01
Bilaga 2
Svenska Laserförbundet
Budget 2017

Intäkter:
• Medlemsavgifter: 75000kr
• Tävlingsavgifter: 35000kr
Summa intäkter: 110000kr

Utgifter:
• Breddlägerverksamhet: 15000kr
• Läger 4.7: 20000kr
• Elitläger: 40000kr
• Administration: 10000kr
• Avgifter SSF/ILCA: 35000kr
• Resekostnader: 15000kr
• Övrigt: 5000kr

Summa utgifter: 140000kr

Budgeterat resultat 2017: -30000kr

Budget fastställd på medlemsmötet 1/10-2016

Org. Nr. 846002-3370
Svenska Laserförbundet
Kyrkogatan 3