Om du vill testa på att segla laser finns det flera olika vägar att gå.

      Kontakta en klubb i närheten och rådfråga – det finns lasrar på nästan alla hamnplaner! Kontakta vår junioransvarige Anders Pettersson,anders.pettersson@siljan.com

Kontakta någon i laserförbundet så hjälper vi dig bäst vi kan.