Medlemsformulär

Om medlemskap i Laserförbundet – För att bli medlem behöver du:

 • ett ISAF-ID (används som medlemsnummer i förbundet). Fås på ISAFs hemsida
 • fyll i och skicka in formuläret nedan
 • betala in medlemsavgiften på PlusGiro 87 41 15-9

För 2020 gäller följande medlemsavgifter:

 • Aktiv medlem – 350 kr
 • Passiv medlem – 100 kr
 • Ständig medlem – Väljes på årsmöten, avgift 100 kr

Formuläret ska fyllas i varje år, eller då uppgifterna förändrats. Detta så att vi kan hålla en uppdaterad medlemsmatrikel.

Medlemsformulär
 1. Medlemstyp
 2. (måste anges)
 3. (måste anges)
 4. (måste anges)
 5. (måste anges)
 6. (måste anges)
 7. (måste anges)
 8. (måste anges)
 9. (ange en giltig e-postadress)
 10. (måste anges)
 11. (måste anges)
 12. Klass
 13. Fleet
 14. Division
 15. Captcha
 

cforms contact form by delicious:days