starting

Laser 4.7 är från och med 2016 rekommenderad som juniorbåt av Svenska Seglarförbundet. Klassen 4.7 har internationellt varit det naturliga steget efter Optimistjollen under många år och drar mycket stora startfält världen över. 4.7 bygger på samma fantastiska idé som Laser Radial och Laser Standard, där samma skrov passar till samtliga 3 klasserna, du bara byter halva masten. Sedan några år tillbaka har Laserförbundet aktivt jobbat för att promota klassen även i Sverige, och vi ser nu att 4.7 har etablerat sig på många klubbar runt om i Seglarsverige. Glädjande har klassen utveckling också noterats av Svenska Seglarförbundet, vilken nu höjer statusen på klassen ytterligare genom att rekommendera den som juniorbåt. Redan på JSM 2016 i Västerås kommer 4.7 att delta fullt ut. Häng på du också och välkommen i Laserfamiljen.

Share →

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *