Vårt ordinarie årsmöte ligger i samband med någon av båtmässorna på senvintern. Där beskriver vi framförallt året som gått, både verksamhetsmässigt som ekonomiskt och vi väljer ledamöter för nästkommande år. Tyvärr brukar inte direkt vara kö till dessa möten. För förbundets styrelse är det naturligtvis mycket viktigt att ha en närhet och ständig dialog med våra svenska Laserseglare. Enklast är naturligtvis att ringa eller skriva ett email till någon i styrelsen  http://www.lasersweden.se/om-forbundet/styrelse/

Flera av oss är också med på de olika GP-seglingarna, antingen seglar vi själva eller du hittar oss på land eller i en följebåt.  Vi har sedan förra hösten också inrättat ett medlemsmöte på hösten och de har de 2 senaste åren varit i samband med GP-avslutningen på Baggen. Här finns möjlighet för alla förbundets medlemmar att delta. Lyssna, diskutera och komma med förslag, allt för att föra vår Lasersegling framåt. I samband med detta möte framställer också förbundets styrelse en budget för det kommande kalender-året. Detta för att du ska kunna se vilka resurser vi har och hur vi vill använder våra resurser.

Bifogat finner du ett protokoll från mötet och där finns också en budget för 2017 som blev beslutad.

laserfo%cc%88rbundet-protokoll-medlemsmo%cc%88te-161001

Hör av dig om du har synpunkter eller frågor

Share →

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *